Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om barnehagen
Avdelingene
Barnehageplass?
Foreldreundersøkelsen
Bussen vår
Jobbe hos oss?
Aktuelle nettsteder
Kontakt oss
 
 
  Aktiviteter i september 2020
ma ti on to fr

 14 dagers karantene for alle som har vært på reise i områder med vedvarende koronasmitte


 
Helsedirektoratet utvidet lørdag 07.03 anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus.
 

Det betyr at alle barn som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holdes hjemme fra skolen eller barnehagen i 14 dager etter hjemkomsten, uavhengig av om de har symptomer eller ikke og uavhengig av om de er blitt testet eller ikke.

NB! I Stavanger kommune gjelder dettte også hele Østerrike. 

 

Tilbakevirkende kraft

Dette tiltaket har tilbakevirkende kraft. Det betyr at om dere kom hjem fra et område med vedvarende koronasmitte for ti dager siden, og barnet har gått på skolen eller i barnehagen i denne perioden, skal barnet likevel holdes hjemme de neste fire dagene.

Det er viktig at barna i denne perioden også unngår andre steder der man lett kommer nær andre, og generelt unngår nær kontakt med andre.

Her er en oppdatert oversikt over områder med vedvarende koronasmitte.

 

Hva gjør dere hvis barnet har symptomer?

Opplever barnet symptomer som hoste og feber må dere ringe legevaktens koronatelefon 51 91 40 30 (åpen alle dager kl. 09.00 - 22.00). Det er viktig at dere ringer først og ikke bare møter opp.

 

Barn og koronasmitte

Andel barn som er rapportert med påvist infeksjon, har så langt vært lav. Det kan tyde på at barn enten får milde symptomer, eller blir smittet i mindre grad. Det er likevel viktig at alle er med og forhindrer videre spredning ved at man overholder rådene fra Helsedirektoratet.     

Viser forøvrig til kommunens hjemmeside som oppdateres kontinuerlig. 

Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Information in English

14 days quarantine for everyone who has been to areas widely affected by coronavirus  

New advice from The Directorate of Health from March 7th: Pupils who have been to Northern Italy, or other countries with ongoing spread of the disease, should stay at home (hjemmekarantene) for 14 days, even if they don't have any symptoms. This also includes all of Austria. 

This means that all children who have been on a trip to these areas, should stay away from school and kindergarten for 14 days from the day they returned from the trip - even if they are symptom free, and even if they have tested negative.

Previously, only people with symptoms were told to stay at home.

 

What about the days that have passed?

 The measures are retroactive, which means that if your family returned from the trip ten days ago, and the children have been attending school or day care during the past ten days, they should still stay at home for the following four days. During this period, your family should avoid close contact with others. 

What if the child has symptoms of illness?

 If the child has a fever, cough or chest pain, call the emergency room at 51 91 40 30 (open all days from 9 to 22). It’s important that you call first, not just show up.

Children and corona infection

It appears that children are less easily infected by the corona virus, and those who are infected have milder symptoms than adults. Nevertheless, it is vital that we all follow the recommendations from the Directorate of Health, to prevent the virus from spreading.

Further updates on the website of Stavanger municipality.

 
 
 
 
Råd fra helsesjefen:

 

Kommer du fra ferie et sted med pågående smittespredning av korona-viruset gjelder følgende:

 

1. Dersom du er frisk, og ikke har hatt kontakt med personer som er testet positivt for korona-viruset kan du leve som normalt, men ta kontakt med legevakt eller fastlege på telefon dersom du begynner å hoste eller får feber innen 14 dager etter reisen.

2. Har du vært sammen med en person som har testet positivt for korona-viruset bør du holde deg hjemme i 14 dager, og ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom du begynner å hoste eller få feber.

3. Har du hoste eller feber når du kommer hjem, skal du holde deg hjemme, og ta kontakt med legevakt for vurdering og avtale omkring testing. De som er testet skal holde seg hjemme til det har kommet svar på testen. Testresultatet kommer vanligvis i løpet av 1 døgn.

4. Om andre medlemmer i husstanden er under testing for smitte, bør barn holdes hjemme fra barnehage/skole i påvente av prøvesvar.

 

Uavhengig av dette er vann og såpe viktig for å begrense smitte. Ha rutiner for håndvask, og ha antibac tilgjengelig om håndvask ikke er mulig. Host i albuen eller i papir.

Ved mistanke om smitte er det svært viktig at det ringes til legevakt eller fastlege, og at man ikke møter direkte opp på legekontor eller legevakt uten avtale.

Områder med pågående smittespredning er per 27.02.2020: Nord-Italia, Iran, Kina, Japan, Hong Kong, Singapore og Sør-Korea.

Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   Tilbake

Brukernavn


PassordPlanleggingsdager 2020

Fredag 14.august

Fredag 13.november