Tilbake til hovedsiden
Hovedsiden
Om barnehagen
- Vår visjon
- Verdigrunnlag
- Årsplan
- Vedtekter for barnehagen
Avdelingene
Barnehageplass?
Foreldreundersøkelsen
Bussen vår
Jobbe hos oss?
Aktuelle nettsteder
Kontakt oss
 
 
  Aktiviteter i august 2021
ma ti on to fr

 


Humor & begeistring

Humor og begeistring gir livsglede og overskudd. I Frøystad Barnehage bruker vi dette bevisst for å skape et godt miljø, både for barn og voksne. I humor og begeistring legger vi vekt på å være positive og uhøytidelige, samt bruke latter og glede i hverdagen.

 

Vi vil være voksne som deler positive hendelser og opplevelser med barna, og oppmuntre dem til å dele sine gleder med andre.

  

Omsorg

Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagen, og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, i måltider og under påkledning. Omsorg i barnehagen handler om relasjonen mellom personalet og barna, samt om barnas omsorg for hverandre.

 

Omsorg innebærer også aktive voksne i lek og samspill; - Voksne som ser barnet, gir varme, nærhet og innlevelse.

I vår barnehage skal klemmene sitte løst!

  

Respekt

Respekt for oss er å utvikle sosiale barn som tar ansvar for seg selv, omgivelsene og andre, i tillegg til å utvikle selvtillit og selvstendighet.

I vår barnehage legger vi vekt på at hvert enkelt barn er unikt og enestående. Det er vesentlig for barnet å møte en voksen som har evnen til å lytte til barnets unikhet. Da kan barnet lære seg å bli kjent med sine egne unike sider.  For oss betyr dette respekt for hvert enkelt barn og dets familie.

 

Barn skal få si sin mening, bli lyttet til og respektert. Voksne skal tenke gjennom barns ønsker og legge til rette for at barn har reelle muligheter til å påvirke hverdagen i barnehagen. Voksne skal sette barnet i fokus når beslutninger tas som har betydning for barnets hverdag.

 

Raushet

Vi som arbeider i Frøystad Barnehage er stolte av jobben vår og ønsker å strekke oss langt for å gi små og store barn de beste opplevelsene. I raushet legger vi å se muligheter, være fleksible og gi kjærlighet i ord og handling

Brukernavn


PassordPlanleggingsdager høst 2021

Onsdag 18.august

Fredag 12.november